Publicacions & formació

Publicacions

November 1984. Expoquimia. Barcelona.“3as Jornadas de Análisis Instrumental ”Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in public drinking water. (N.Salvatella Sociedad General de Aguas de Barcelona and A.Tintó, Cerba Internacional S.A.).

Pharmeuropa Vol 4, nº2, 1992. Determination of Residual Solvents in Bulk Pharmaceutical Products by Manual Static Head-Space Gas Chromatography.

Spanish Patent: “ Un accesorio manual para la técnica de espacio de cabeza-cromatografia de gases” P9100628. Application date: 13 February 1991. Grant date:12 June 1992.

A. Tintó-Moliner & M. Martin, 2020. Quantitative weight of evidence method for combining predictions of quantitative structure-activity relationship models. 31. SAR and QSAR in Environmental Research., pp 261-279. DOI: 10.1080/1062936X.2020.1725116.

Formació

 

Guia ICH M7

Aspectes pràctics de la implementació de la guia ICH M7. Conferència impartida per Antoni Tintó Moliner en la Jornada sobre Evaluación de impurezas genotóxicas de acuerdo con la ICH M7, organitzada per la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI). Barcelona, 25 de Maig del 2017.

LA LLIÇÓ DE WILLIAM HORWITZ

Qualsevol determinació analítica té associada una incertesa i el seu coneixement és necessari per determinar el significat del resultat numèric de l’anàlisi. Per exemple, dir que un material de referència té una puresa del 98.0% és només una part del resultat. Si sabem la incertesa del resultat, per exemple si fos ± 2,0 %, llavors és podrà dir que la puresa està en l’interval 96.0 – 100.0 % i així sabrem per a quins usos podem utilitzar aquest material.

William Horwitz va trobar una relació simple que descriu la variació entre la precisió i la concentració de l’anàlit en els assaigs entre laboratoris.

L’equació de William Horwitz és:

RSDR (%) = 2 exp (1-0.5 log10 C)

On RSDR és la desviació estàndard relativa i C és la concentració de l’anàlit. Aquesta relació permet conèixer la incertesa esperada segons la concentració de l’anàlit que es vulgui determinar. Per exemple si la concentració de l’analit es de 1,0 ppm, cal esperar que la incertesa sigui del 16%. Vint-i-quatre anys després Lisinger i Josephs vàrem establir que l’aproximació feta per Horwitz no és compatible amb la definició de la incertesa descrita en l’ISO 17025. La guia EURACHEM/CITAC 2012 descriu la nova aproximació i és el procediment que cal seguir per determinar la incertesa d’un anàlisi quantitatiu. Com que intervenen moltes variables (pesada, volums, etc.) la incertesa està associada a una determinació particular.

Us oferim assessorament sobre la qualificació de la incertesa d’un patró de treball respecte a un material de referència certificat i sobre qualsevol altra qüestió. relacionada amb la incertesa de les mesures de paràmetres químics.